top of page

System składania skarg i informacji zwrotnych

Skargi i informacje zwrotne mogą składać: beneficjentki naszej pomocy, osoby zatrudnione w fundacji i z nią współpracujące oraz osoby niewymienione w powyższych przypadkach.

Zarząd Fundacji "Różowa Skrzyneczka" zobowiązuje się zbadać wszelkie skargi i informacje zwrotne i na nie odpowiadać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji. 

Skargi i informacje zwrotne można składać:

  • Na adres e-mail: fundacja@rozowaskrzyneczka.pl

  • Pisemnie na adres: Fundacja "Różowa Skrzyneczka", ul. Zatorska 61A/11, 51-215 Wrocław

  • Poprzez poniższy formularz:

Nasz zespół otrzymał Państwa opinię/skargę i odpowiemy na nią tak szybko, jak to będzie możliwe. Dziękujemy. 
bottom of page